ŠACHOVÉ ÚLOHY

Bílý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Bílý na tahu vyhraje :)  - středně těžké -


Bílý dá 2. tahem mat :)  - středně těžké -


Bílý na tahu vyhraje :)  - středně těžké -

Černý na tahu vyhraje :) - jednoduché -

(z rapidové partie, Krupka Aleš - Machka Vít)


Bílý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Černý na tahu vyhraje :)  - středně těžké -


Černý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Černý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Černý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Bílý na tahu vyhraje :) - velmi jednoduché -


Bílý na tahu vyhraje :) - těžké - 


Bílý na tahu vyhraje :) - těžké -


Bílý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Černý na tahu vyhraje :)  - středně těžké -


Černý na tahu vyhraje :)  - středně těžké - 


Černý na tahu vyhraje :)  - velmi jednoduché -


Bílý na tahu dává 3. tahem mat :)  -těžké -


Bílý na tahu vyhraje :)  - středně těžké - 

Bílý na tahu vyhraje :)  - velmi těžké - 


Bílý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Bílý dá 3. tahem mat :)  - středně těžké -


Černý na tahu vyhraje :)  - velmi jednoduché -


Bílý na tahu vyhraje :) - jednoduché - 


Černý na tahu vyhraje :)  - jednoduché - 


Bílý na tahu vyhraje :)  - těžké -


Bílý na tahu vyhraje :)  - velmi jednoduché -


Bílý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Bílý na tahu vyhraje :)  - velmi jednoduché -emptyempty


Bílý na tahu vyhraje :)  - středně těžké -


Černý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Černý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Bílý na tahu vyhraje :)  - těžké -


Černý na tahu vyhraje :) - středně těžké -


Bílý na tahu vyhraje :)  - jednoduché -


Bílý na tahu dává 11. tahem mat, troufnete si to vyřešit? :)  - těžké -


Černý na tahu vyhraje :)  - velmi jednoduché -